Komplekteerimine

Tallinna Keskraamatukogu komplekteerimispõhimõttedraamatud

Tallinna Keskraamatukogu komplekteerimise põhimõtted ja kord on määratletud direktori käskkirjaga “Teavikute komplekteerimine”.

Meie kogu on koostiselt universaalne, sisaldades Tallinna elanike vajadustele vastavaid eri keeltes, tüüpi ja laadi teavikuid. Raamatukogu komplekteerib kogu jooksvalt, vajadusel nõudluspõhiselt (lugejate soovid, mis on kooskõlas raamatukogu komplekteerimispõhimõtetega) ja järelkomplekteerimise teel (kogus olevate lünkade täitmiseks, eksemplaarsuse lisamiseks).

Komplekteerimine toimub valikuliselt, pidades silmas, et kogu oleks temaatiliselt tasakaalustatud ja mitmekesine. Komplekteerimise prioriteedid on eesti autorite ja tõlkekirjanduse väärtkirjandus, laste- ja noortekirjandus, teadmiskirjanduse eesti autorite ja/või Eestit puudutav kirjandus ning elukestvat õppimist ja enesetäiendamist toetav kirjandus.

Komplekteerimisel võetakse arvesse erinevate lugejagruppide vajadusi ja huvisid ning hobisid, komplekteerimiseelarve võimalusi, teaviku sisu (sealhulgas aktuaalsust, ajakohasust, objektiivsust, teaduspõhisust, käsitluse selgust ja ulatust), teaviku autorit (sealhulgas autori valdkondlikku kompetentsust, autoriteetsust), erialaspetsialistide ja lugejate hinnanguid teavikute kohta, teemavaldkonna esindatust raamatukogu kogus, teaviku vormi, sealhulgas köite kvaliteeti, formaati, kujundust ning teiste Tallinna ja Eesti raamatukogude kogusid ja komplekteerimispõhimõtteid.

Raamatukogu ei komplekteeri seaduste täistekste (v.a kommenteeritud väljaanded), käsikirju, haruldast ja vana raamatut (v.a arvatud juhtudel, kui tegemist on raama-tukogu ajalooga seotud teavikutega), ühele kasutajale mõeldud teavikuid, nt päevikud, värviraamatud jmt ning piiratud lugemisotstarbe ja lühiajalise tähtsusega trükiseid, näiteks kinkeraamatud, kalendrid jmt.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.