Stipendium

Aleksander SibulAleksander Sibula stipendium

1884. aastal 4. novembril sündis Tallinna Keskraamatukogu kauaaegne direktor ja eesti raamatukogunduse arendaja Aleksander Sibul.

Jäädvustamaks tema mälestust ning aitamaks kaasa raamatukogunduse eriala üliõpilaste õpimotivatsioonile ja raamatukoguhoidjate järelkasvule rahvaraamatukogudes, asutas 2004. aastal Tallinna Keskraamatukogu Aleksander Sibula stipendiumi.

 


Aleksander Sibula stipendiumi statuut

1. Aleksander Sibula stipendium (edaspidi stipendium) on asutatud Tallinna Keskraama­tukogu poolt raamatukogu kauaaegse direktori ja eesti raamatukogunduse arendaja mälestuse jäädvustamiseks ning aitamaks kaasa raama­tukogunduse eriala üliõpilaste õpimotivatsioonile ja raamatukoguhoidjate järelkasvule rahvaraamatukogudes.

2. Stipendium määratakse ühele õppetöös edukale ja ühiskondlikult aktiivsele raamatu­kogunduse eriala õppivale üliõpilasele.

3. Stipendiumi taotlemise õigus on üliõpilasel, kes

3.1 täidab täiskoormusega õppe nõudeid;

3.2 kahel viimasel semestril on saanud keskmiseks hindeks vähemalt 4,0;

3.2 on üles näidanud erialast, kultuurilist ja ühiskondlikku aktiivsust.

4. Stipendiumi ei anta isikule, kellele on stipendium varem juba määratud.

5. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada taotlus stipendiumi taotlusvormil, väljavõte läbitud õpingutulemustest ning soovituskiri (õppejõult, ühingust jms) iga aasta 15. oktoobriks Tallinna Kesk­raamatukogule.

6. Stipendium määratakse üks kord aastas. Tallinna Keskraamatukogu direktori  määratud komisjon otsustab stipendiumi saaja (stipendiaadi)  igal aastal hiljemalt 25. oktoobriks. Komisjon ei põhjenda äraütlevat otsust.

7. Komisjon võib jätta stipendiumi määramata juhul kui ükski taotlus ei vasta stipendiumi statuudi tingimustele.

8. Stipendium antakse üle Aleksander Sibula sünniaastapäevale pühendatud raama­tukogu erialapäeval. Stipendiaat, sh tema foto, avalikustatakse Tallinna Keskraamatu­kogu veebilehel.  Stipendiumist ning stipendiaadist teavitatakse meediat.

9. Tallinna Keskraamatukogul on õigus kasutada stipendiaadi nime oma dokumentides.

10. Stipendiumi rahaline suurus on 700 eurot. Stipendiumi väljamakselt peetakse kinni tulumaks (tulumaksuseaduse kohaselt).

A. Sibula stipendiumi taotlusvorm (.pdf 259KB)


Stipendiumi on saanud:

2018. aastal – Tartu Ülikooli infokorraldause õppekava tudeng Jaana Toss

2017. aastal – Tartu Ülikooli infokorralduse õppekava tudeng Mervi Lilleoja

2016. aastal – Tartu Ülikooli raamatukogunduse ja infokeskkondade eriala tudeng Mari-Liis Rüütli

2015. aastal – Tallinna Ülikooli infoteaduse eriala tudeng Kristiin Meos

2014. aastal – Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi raamatukogunduse ja infokeskkondade eriala tudeng Immanuel Volkonski 

2013. aastal – Tallinna Ülikooli infoteaduse eriala II kursuse tudeng Jane Tooman

2012. aastal – Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogunduse ja infokeskkondade eriala tudeng Mai-Liis Niit

2011. aastal – Kandidaatide puudumise tõttu jäi stipendium välja andmata

2010. aastal – Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogunduse ja infokeskkondade eriala tudeng Helen Kena

2009. aastal – Tallinna Ülikooli infoteaduse eriala tudeng Stiina Sild

2008. aastal – Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogunduse ja infoteaduse eriala tudeng Stiina Koit

2007. aastal – Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogunduse ja infoteaduse eriala tudeng Janela Tähepõld

2006. aastal – Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogunduse ja infoteaduse eriala tudeng Regina Lapp

2005. aastal – Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogunduse ja infoteaduse eriala tudeng Laine Lindvest

2004. aastal – Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogunduse ja infoteaduse eriala tudeng Liina Lelov

This site is registered on wpml.org as a development site.