Raamatukastid lasteaedadele

 

raamatutega täidetud kastid

Tallinna munitsipaallasteaiad on oodatud kasutama rändkoguteenust „Mesilane Miti” raamatutaru lasteaias, mille raames raamatukogu komplekteerib ja saadab lasteaiarühmadele regulaarselt raamatukaste.

Raamatukastid sisaldavad vastavalt raamatukogu võimalustele ja lasteaia soovidele eakohast ilu- ja teadmiskirjandust, pildi- ja pappraamatuid. Vähesel määral võib kastides olla ka perioodikat, heli- ja videosalvestisi. Üldjuhul jäävad kastid lasteaeda kaheks kuuks, seejärel tuleb raamatukogutöötaja neile järele ja toob uue sisuga kastid. Teenuse korraldamisega seotud kulud kannab raamatukogu. Teavikute rikkumise korral lasteaialt hüvitist ei nõuta.

Raamatud anname üle kontaktivabalt ja kõiki ohutusreegleid järgides.

Munitsipaallasteaedadel on võimalik laenata ka esemeid (näiteks spordivahendeid ja muusikainstrumente) – selleks tuleb lasteaia esindusõiguslikul või volitatud isikul tulla raamatukogu sellesse teenindusosakonda või haruraamatukokku, kus ese asub. Laenuperiood on 63 päeva tagastustähtaja pikendamise võimaluseta.

Palume tutvuda lasteaiale rändkoguteenuse kasutamise tingimustega (kehtivad alates 30.08.2019). Lepingu sõlmimise soovist palume teavitada lähimat teenindusosakonda või haruraamatukogu.

Eralasteaedadel palume tutvuda rändkoguteenuse osutamise tingimustega teistele asutustele.

This site is registered on wpml.org as a development site.