Tule vabatahtlikuks

Tule meile vabatahtlikuks

Ootame Sind oma vabatahtlikuks, kui oled valmis oma aja, teadmiste, oskuste, kogemuste ja ideedega kaasa aitama raamatukogu tegevuse mitmekesistamisele ja teenuste tutvustamisele. Vabatahtlikuks on oodatud kõik, alates noortest kuni eakateni, eri rahvusest inimesed, erivajadustega inimesed. Tallinna Keskraamatukogu vabatahtlikuks võid tulla ka kogu perega. Igale pereliikmele leiame sobiva tegevuse ning nii saate üheskoos aega veeta.

Raamatukogu vabatahtlikuna oled rõõmsameelne, aktiivne ja loov. Sul on hea suhtlemisoskus ning leiad raamatukogu kasutajatega, nii täiskasvanute kui laste ja noortega, kergesti ühise keele. Armastad lugemist, väärtustad raamatut ning hindad raamatukogule iseloomulikku süsteemsust ja korda.

Kindlasti oled vabatahtlikuks oodatud kui soovid raamatukogundust õppida või Su töö on olnud seotud raamatukogu, laste- ja haridusasutustega või raamatute ja kirjandusega ning soovid anda panuse raamatukogu ja kogukonna arengusse.

 

REGISTREERU MEIE VABATAHTLIKUKS

 

Lisainfot vabatahtlike tegevuse kohta Tallinna Keskraamatukogus saad e-posti aadressil koordinaator@nulltln.lib.ee. Vaata ka www.vabatahtlikud.ee.

 

Raamatukogu kaasab vabatahtlike, et suurendada seotust raamatukogu ja kogukonna vahel. Raamatukogu ülesanne on aidata inimestel muuta oma elu täisväärtuslikumaks ning toetada nende toimetulekut. Meie vabatahtlik saab läbi oma tegevuse sellele kaasa aidata, toetades ja nõustades teisi kogukonna liikmeid.

Vabatahtlike kaasamisega soovime mõjutada ühiskondlikke protsesse. Erinevas vanuses ning erineva töö- ja elukogemusega vabatahtlikud aitavad vahendada infot põlvkondade ja erinevate ühiskonna gruppide vahel, suurendades nii seotust ja kaasatust kogukonnas.

Raamatukogu teenused on järjest mitmekesisemad. Oma teadmiste, oskuste ja kogemustega annavad vabatahtlikud lisaväärtuse raamatukogu teenustele, laiendades ja edendades meie poolt pakutavat. Raamatukogu vabatahtlik toob raamatukokku kasutaja pilgu, aidates nii muuta meie teenuseid kasutajasõbralikumaks.

Kui puutud vabatahtliku tegevuse käigus kokku laste ja noortega, siis kontrollib raamatukogu Sinu andmeid karistusregistrist. Enne karistusregistrist vastuse saamist ei saa me vabatahtlikule anda ülesandeid, mis on seotud laste ja/või noortega.

Oleme avatud kõigile ideedele, mida soovid raamatukogus teha. Kaasa saad lüüa nii veebis kui raamatukogus kohapeal:

 • ürituste läbiviimisel, sh projektide kirjutamisel,
 • raamatukogu teenuste kohta info jagamisel,
 • keelekohvikutes abistamisel,
 • algajate arvutikasutajate juhendamisel,
 • veebilehe ideede genereerimisel ja teostamisel,
 • teatud raamatukogutööde tegemisel (raamatute korrastamine riiulitel),
 • lastele tegevuse korraldamisel (ettelugemine, käelise tegevuse juhendamine jms),
 • juriidilise nõu andmisel.
 • Meile on oluline, et tunneksid end osana meie meeskonnast.
 • Me hoolitseme selle eest, et oleksid hästi ette valmistatud.
 • Oleme Sinuga pidevas infovahetuses.
 • Sul on võimalus osaleda meie koolitustel, erinevatel üritustel ja kokkusaamistel.
 • Peame meeles ja tunnustame Sind.
 • Me oleme avatud Sinu ettepanekutele ja headele ideedele.
 • Saad soodustusi raamatukoguteenuste kasutamisel.
 • Vajadusel saad meilt soovituskirja tööle või ülikooli kandideerides.

Tallinna Keskraamatukogu on sõlminud Eesti Töötukassaga koostööleppe, mille eesmärgiks on anda raamatukogu vabatahtlikele, kes on töötud, uusi tööoskusi ja –kogemusi ning kaasata neid tugevamini ühiskondlikku ellu. Töötukassa maksab töötule vabatahtlikul tööl osalemise puhul stipendiumi ja sõidutoetust. Kui Sa oled töötukassas arvel, siis rohkem infot saad oma konsultandilt. Kui oled töötu, kuid töötukassas veel arvel ei ole, siis võta esmalt ühendust Eesti Töötukassaga.

Registreeri end meie vabatahtlikuks Keskraamatukogu veebilehe kaudu.

Meie raamatukogu võib kontrollida vabatahtlikule tööle suunatava töötu tausta. Mõnikord peab raamatukogu keelduma vabatahtlikule töö pakkumisest, näiteks kui meil ei ole antud hetkel vabatahtlikule sobivat tööd pakkuda.

Vabatahtliku pass on mõeldud igale vabatahtlikule, kes soovib vabatahtliku tegevuse käigus saadud teadmised, oskused ja kogemused üles tähendada.

Kuna kõiki teadmisi ja oskusi ei tõenda diplom või tunnistus, siis vabatahtliku pass on hea vahend vabatahtlikus tegevuses omandatud kogemuste kirja panemiseks ning seda saab kasutada koos elulookirjeldusega tööturul, õpingutes või stipendiumidele kandideerides.

Lisainformatsiooni vabatahtliku passi kohta leiad Vabatahtlike Värava veebilehelt.

vabatahtliku sõbra märk

Tallinna Keskraamatukogule on omistatud vabatahtliku sõbra märk (23.11.2016). Tegemist on kvaliteedimärgisega, mis tunnustab vabatahtlike kaasamise head taset ja professionaalsust. Märk antakse organisatsioonidele, kus vabatahtlike kaasamine on korraldatud vastavalt vabatahtliku tegevuse heale tavale. Rohkem infot vabatahtliku sõbra märgi kohta leiad siit.tänukiri

Eesti Töötukassa tunnustas 18.01.2018 toimunud tänuüritusel Tallinna ja Harjumaa aasta koostööpartnerina Tallinna Keskraamatukogu. Lähemalt saab tunnustamisest lugeda Eesti Töötukassa veebilehelt.

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.